விண்ணைத் தாண்டி வருவாளா?

தங்க நிலா...!
கும்மிருட்டு...!
முடிவிலா பாதை!
பயணம் வெகுதூரம் ....!
கைகோர்த்து செல்ல
தேவை ஒரு காதலி !
அவள் விண்ணைத் தாண்டி வருவாளா??
இவ்விரவின் நிசப்தம்தனை
தன் பெருமூச்சுக் காற்றால் கலைப்பாளா?
காத்திருக்கிறேன்!
யாருக்குத் தெரியும் ??!!
சற்று நேரத்தில்
நிலவின் கதவு திறக்ககலாம்...!
என்னவள் அதிலிருந்து தோன்றலாம்!
நம்பிக்கை தானே வாழ்க்கை!

Comments

Popular posts from this blog

ஏலே மக்கா...!

தோழர் முரளி ...!

கபாலி