Posts

Showing posts from July, 2011

சபரிமலை சென்று வந்தேன்!

Image
செய்தபாவங்களையும்அகங்காரங்களையும்எரித்திடும்நெய்க்குண்டம்!
கங்கைநதிபோல்புண்ணியநதியாம்பம்பை!
அய்யனின்சன்னிதானம்!
மலைப்பாதையில்சாமிமார்கள்!
சுவாமியைதரிசித்தகளிப்பில்மணிகண்டன்!