இளைப்பாறல்கள்!


கொஞ்சம் தேநீர்!
நிறைய ஆசுவாசம்!
பொங்கிய வியர்வை
அடங்கும்! புத்துணர்வு பிறக்கும்!
நாளை வரும்! நல் வேளை வரும்!
நலமாய் நாலு சேதி வரும்!
நம்பிக்கை தானே வாழ்க்கை!
இளைப்பாறல்கள்!
இனிதே; இனிதே!

Comments

Popular posts from this blog

ஏலே மக்கா...!

தோழர் முரளி ...!

கபாலி